Zoznam prianíPorovnanie

Záruka na tovar

ZÁRUKA NA TOVAR:

Na všetok nami predávaný tovar poskytujeme záruku, ktorá plynie od dňa prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim. Spoločnosť na svoje tovary poskytuje všeobecnú záručnú dobu stanovenú zákonom 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľný tovar.

Pre uplatnenie záruky je potrebné doložiť predajný doklad (faktúru, dodací list), pôvodnú originálnu krabicu a kompletné príslušenstvo. Prosíme balík zaslať späť na našu adresu. (Náklady s týmto spojené znáša kupujúci)

V prípade výrobných chýb tovar vám vymeníme do 8 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je možné opraviť do 14 pracovných dní, tovar vám vymeníme. (Nákladný spojené s vrátením opraveného alebo vymeneného tovaru znáša HRIADEĽ, spol. s r.o.)